« تور ویژه استانبول »

تور ویژه استانبول » , وقت سفارت و تکمیل فرم , ( آمریکا ، انگلیس ، کانادا ) , پیکاپ پاسپورت بامجوزرسمی , «نمایندگی رسمی در استانبول»