الیاف ابریشم تبریز

الیاف حلاجی شده جهت مبلمان و عروسک و کالای خواب

الیاف ساده و توپی
لائی پلی استر
بازرگانی انواع الیاف خام هالو و سالید
نماینده ی شرکت خاوران
نماینده ی شرکت الیاف ساینا