mtroyal

شرکت بازرگانی ام تی رویال واردات مواد غذایی از ترکیه را همراه با متخصصان خود با مناسب ترین هزینه انجام می دهد.

برای وارد کردن مواد غذایی نیاز است است برای این امر گواهی بهداشت از سازمان بهداشت اخذ نمود و در سازمان غذایی به عنوان وارد کننده مواد غذایی امور ثبت را انجام داد.

ولی موافقت اولیه بر طبق مقررات و قوانین توسط وزارت بهداشت انجام می شود.

همکاری تجارت ایران در این زمینه اخذ مجوزهای مورد نیاز، ثبت سفارش ، حمل، ترخیص و مشاوره تخصصی می باشد.
بعد از ورود کالا به گمرک و ترخیص کالا ، حمل کالا به محل اعلام شده مشتری با بهترین شرایط انجام می شود. جهت درخواست خدمات مورد نظر با ما تماس بگیرید

و جهت مشاوره تخصصی درخواست خود را ایمیل نمایید تا در کمترین زمان پاسخ مربوطه ارسال شود :

  • اخذ نمایندگی
  • اعطای نمایندگی
  • ام تی رز
  • mtroyal
  • mtroz
  • ترکیه
  • مواد غذایی
  • واردات