استرچ پالت بند . نایلون شیرینگ .نایلون حبابدار . نایلون عریض

سبز پلاست – تولید وچاپ انواع محصولات نایلونی

تولید استرچ پالت بند – فیلم استرچ پالت پیچ – سلفون پالتی ازعرض 10 تا 150 سانت

تولید و پخش نایلون پشت چسب دار – نوار چسب نایلونی از عرض 5 سانت تا 150 سانت

تولید وپخش نایلون شیرینک – شیرینگ – نایلون حرارتی در رنگهای مختلف بصورت تک لا – دولا – چهار لا – تونلی

تولید و پخش نایلون مبلی و کیسه نایلون درسایزهای مختلف . تا عرض 10 متر

تولید وپخش نایلون عریض تا عرض 10 متر .جهت مصارف کشاورزی و صنعتی

تولید و پخش نایلون حبابدار ضربه گیر بصورت رول وکیسه وکاور از عرض 10 تا 200 سانت در دو مدل 2 لایه وسه لایه .تولید نایلون حبابدار . پلاستیک حبابدار

021-56822891 کارخانه
0912-3777763 محمودیان