بزرگترین مرکز دام زنده اعم از گوسفندزنده پرواری و گوساله زنده

بزرگترین مرکز دام زنده اعم از گوسفندزنده پرواری و گوساله زنده

بزرگترین مرکز فروش دام زنده قاعم اعم از گوسفندزنده پرواری و بره و بزغاله و گوساله زنده پرواری و مرغ و خروس زنده در تهران شبانه روزی در اسرع وقت با قصاب مجرب سرویس دهی به شمال تهران و شمیرانات ذامهای موجود در دامداری قاعم عبارتنند از گوسفند مغان و سنگسر و افشاری و مهربان و شال و رومانوف جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت damghaem.ir مراجعه فرمایید