اداری و دفتر کار 80 متری فروشی تبریز

خیابان شهناز شمالی
تعدادی مغازه و واحد دفتری در متراژهای مختلف برای سرقفلی و اجاره واگذار می گردد