فروش زمین با مجوز 6 طبقه در تهران

450 متر میدان تجریش روبروی شیرینی لادن

دارای پروانه ساخت