اجاره رستوران در استانبول

اجاره رستوران در تمام نقاط استانبول

تقسیم کاپالی چارشی و …..

بدون رهن

با تمام امکانات

املاک ام تی رز