اخذ وام از بانک های ترکیه

اخذ وام از 30 میلیون تا 10 میلیارد از بانک های ترکیه

با کارمزد 12 درصد سالیانه