حضور غیاب و اکسس کنترل

سیستم های حضور غیاب و اکسس کنترل ، اثر انگشت ، کارتی و تشخیص چهره به همراه نرم افزار های حرفه ای و پایه ، دارای قرارداد با ازگانها ، بیمارستان های و موسسات معتبر و بزرگ.

قیمت از 590.000 تومن تا 1.850.000