اپارتمان 87 متر مرصاد الغدیر

دو خوابه شهر جدید سهند فاز3 مجتمع مرصاد دارای وام 4 درصد بدهی به شرکت 4.5 میلیون