قطعه 945 متری با مجوز 33 واحد مسکونی در شهرک خاوران تبریز

فروش قطعه 783 شهرک خاوران تبریز – نزدیک به شهرداری با موقعیت عالی – سه بر – بر خیابان – به متراژ 945 متر از قرار هر متر یک میلیون تومان + مبلغ 168 میلیون تومان از بابت اخذ مجوز ساخت 33 واحد مسکونی به شهرداری پرداخت شده است (امتیاژ ویژه این قطعه زمین مجوز آن میباشد چرا که اگر کسی در حال حاضر بخواهد مجوز از شهرداری بگیرد باید بیش از 400 میلیون تومان پرداخت نماید).