قطعه 810 متری شهرک خاوران تبریز

قطعه خوش نقشه در بهترین نقطه شهرک خاوران تبریز