شهرک خاوران تبریز قطعه 2600 متری

قطعه سه بر واقع در بر اتوبان زنجان تبریز سه نبش بسیار خوش نقشه