خوراک صادراتی دام و طیور

بسمه تعالی

کنسانتره 5% دامی
مکمل ویتامینه گاو شیری
مکمل معدنی گاو شیری
S.f.c( مکمل زمان اسهال گوساله)
استارتر گوساله
مکمل معمولی گاو شیری
یونجه،سویا،سبوس،تفاله و پودر هسته خرما،ذرت ،چاپر و…با قیمت مناسب