فروش عمده انواع گالن و دبه اب

فروش عمده انواع گالن و دبه اب
فروش عمده انواع گالن و دبه اب

فروش فقط عمده

انواع گالن و دبه شامل

گالن شیردار بزرگ 20 لیتری
گالن شیردار بزرگ 20 لیتری دودسته
گالن شیردار کوچک 10 لیتری
گالن 5 لیتری شیردار
دبه 3 کیلویی ماست
دبه 2 کیلویی ماستی
دبه 3 خط 20 لیتری
دبه 2 خط
دبه ربی 10 کیلویی
دبه ربی 5 کیلویی
دبه 18 لیتری دسته بغل
دبه 12 لیتری دسته بغل
دبه 12 لیتری سیمی
دبه 6لیتری دسته سیمی
گالن 20 لیتری چهارگوش
گالن 20 لیتری کتابی
گالن 20 لیتری صنعتی
گالن 20 لیتری 2
گالن 10 لیتری کتابی
درب گالن 20 لیتری
گالن 60 لیتری ( 2500 گرم )
افتابه بزرگ

گالن اب تا شو

مناسب جهت ذخیره کردن و نگهداری آب آشامیدنی در منزل )مصارف خانگی )

مناسب جهت تامین آب مصرفی در طول سفر های زمینی

مناسب جهت تامین آب در طول پیک نیک

مناسب جهت نگهداری آب در اتومبیل برای مواقع ضروری

مناسب جهت تامین آب برای کمپ های تفریحی و ورزشی و تحقیقاتی
دارای 5 لیتری 10 لیتری 15 لیتری 20 لیتری

:::::::::::::::::::::

ارسال به تمام نقاط کشور

و یا با شماره 09166186974 تماس بگیرید