اکتشاف آبهای زیر زمینی و کاوش معدن(ژئوفیزیک)

۲ آذر ۱۳۹۵ ۲ آذر ۱۳۹۵


شرکت صحرا کاوش شرق
تعیین مناسب ترین نقطه برای حفاری چاه آب با بیشترین میزان آبدهی
انجام مطالعات اکتشافی ژئوفیزیک شامل:
•مطالعات منابع آب زیر زمینی
•تعیین مناسب ترین نقطه برای حفاری و بهره برداری چاه آب با بیشترین میزان آبدهی
•تعیین دقیق عمق دسترسی به آب (سطح ایستابی )
•تعیین کیفیت آب (میزان شیرینی و شوری و تعیین مرز بین آب شور و شیرین )
•تعیین عمق سنگ کف (تعیین حفاری بهینه )
•تعیین عمق و ضخامت لایه های آبدار و اکتشاف جریان های آب
•اکتشاف معادن فلزی و غیر فلزی
شرح خدمات شرکت صحرا کاوش شرق :
•انجام مطالعات ژئو فیزیک شامل:
•مطالعات مقاومت ویژه الکتریکی
•مطالعات الکترو مغناطیس (GPR,VLF,M,… )
•مطالعات گرانی سنجی
•مطالعات لرزه نگاری
•مطالعات مغناطیس سنجی
نماینده شمال و شمالغرب کشور: مهندس کامیار یحیی. کارشناس ارشد ژئوفیزیک(عضو سازمان نظام مهندسی معدن آذربایجانشرقی)
kamyar.yahya@gmail.com

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر