تولید دستگاههای جدول زن ,بلوک زن و کف پوش زن

۱۲ آبان ۱۳۹۵ ۱۲ آبان ۱۳۹۵


تولید انواع دستگاههای بلوک زن، جدول زن و کف پوش زن اتوماتیک و نیمه اتوماتیک
تولید انواع قالب جدول ،بلوک وکف پوش
انواع میکسر بتن
انواع نوار نقاله

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر