حوله های صادراتی

صادرات انواع حوله ها در مدل های متنوع از طریق این مرکز به کشورهای دیگر صورت می گیرد.
از تمامی متقاضیانی که می خواهند در امر صادرات حوله فعالیت کنند ، دعوت می شود تا از محصولات تولید ما که با استفاده از مواد اولیه مرغوب تولید شده و با قیمت کارخانه عرضه می شود ، بهره مند گردند.