خاوران قطعه مسکونی بر شهرک

ین قطعه زیبا ما بین برجاده باسمنج و 20 متری خاوران قرار گرفته با 15 متر بر جنوبی می باشد زمینی کاملا مسطح که در نزدیکی آن فضای سبز و دسترسی آسان به پاساژی زیبا که فضای عالی منطقه را دو چندان می کند ضمنا با قیمتی کاملا مناسبی برای خرید