روغن زیتون بکر وخالص

ا توجه به داشتن باغات زیتون شخصی روغن زیتون اصل و بکر را از ما بخواهید
1-روغن زیتون به شرط28000تومان از 20کیلو به بالا تخفیف دارد
2-زیتون کنسروی اعلا در سایز های مختلف از 6000 تومان تا 11000تومان در سه سایز تمیز
3-سیر ترشی اعلا
4- ترشی گل سیر اعلا

024-32833737
09128423188
09197508680