زمین در ارپادرسی 15000 مترمربع

زمین با موقعیت عالی برای کوی ویلایی با قیمت بسیار مناسب با امکانات اب برق گاز کوچه 16 متری