شرکت ام تی رویال / استانبول

شرکت ام تی رویال تولید کننده محصولات غذایی و مواد خام کشاورزی