صنایع دنده تبریز

۱۸ آبان ۱۳۹۵ ۱۸ آبان ۱۳۹۵


طراحی و ساخت انواع چرخ دنده های مخروطی ساده و مارپیچ(کرانویل و پینیون)
طراحی و ساخت انواع گیربکس های صنعتی، کشاورزی و …
سنگ زنی پروفیل چرخ دنده های ساده و مارپیچ
تعمیرات و بازسازی گیربکس های صنعتی، کشاورزی و …
ارائه خدمات فنی، تکنولوژیکی و راه اندازی ماشین آلات مرتبط
بمدیریت محمدی

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر