فروش آپارتمان دررشدیه برج تبریز

۱۴ آبان ۱۳۹۵ ۱۴ آبان ۱۳۹۵


ساختمان مدرن با چشم انداز زیبا واقع در منطقه خوش آب هوا رشدیه ،،شرایط پیش فروش آپارتمان در رشدیه:تحویل ۱۵ ماهه ،قیمت پایه ۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان،با %۲ ضریب افزایش قیمت برای هر طبقه ،%۴۵ مبلغ پیش پرداخت ،%۵۰ مبلغ تحویل،%۵۰ مبلغ سند،

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر