فروش توله های شیتزو یورکشایر بسیار ریز و عروسکی

فروش توله های شیتزو یورکشایر بسیار ریز و عروسکی

ام تی رز

ام تی رز

توله شیتزو یورکشارهای ما آماده فروش شدند . پدر این توله ها شیتزو و مادر آنها میکس یورکشایر است . به همین دلیل توله ها بسیار ریز
و عروسکی هستند و سایز نهایی انها در هنگام بلوغ بسیار ریز خواهد بود .
در صورت تماس میتوانید عکس های بیشتری از توله و پدر و مادر توله ها ببینید.
توله ها واکسیناسیون و انگل زدایی شده و با شناسنامه تحویل داده میشوند.
عکس متعلق به یکی از توله هاست.
تحویل در تهران