فروش زمین با مجوز 40 واحد در شهرک خاوران تبریز

این زمین با امکان ساخت 40 واحد دوکله بر خیابان 60 متری بسیار خوش نقشه

نقشه های معماری حاضر میباشد

شرایط فروش توافقی