فروش فاز 2 خاوران امتیاز 190 متری

فروش 2 قطعه 190 متری فاز دو 190 متری جمع کل 380 متر

با استعلام از شهرداری منطقه 9

املاک معینی