فروش و عرضه گوشت بوقلمون

عرضه گوشت بوقلمون به صورت تازه و منجمد؛ در بسته بندیها و قطعه بندیهای مختلف مطابق با سفارش مشتری
– گوشت بوقلمون جهت شرکتهای صنایع غذایی، بیمارستانها، سازمانها و ادارات
– دارای بزرگترین مجتمع پرورش بوقلمون در ایران