فروش کارخانه در تبریز

۲۰ آبان ۱۳۹۵ ۲۰ آبان ۱۳۹۵


نوساز – لوکس – سند ششدانگ – سند آزاد – دست اول -دوسالن دوقلوكاملابهداشتي ۶۰۵متري // قسمتاداري ۹۵متر // هزينه۷۰۰مترپرداخت شده جهت توسعه سالن //
 

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر