قطعه اماده در شهرک خاوران تبریز

قطعه اماده ساخت دو نبش در بهترین نقطه شهرک خاوران تبریز