قطعه اماده در شهرک خاوران تبریز

قطعه اماده در بهترین نقطه شهرک خاوران اماده ساخت