متراژمفید: 2625 متر مربع قطعه اماده شهرک خاوران تبریز

مناسب برای انبوه سازان و تعاونی ها دارای مجوز نقشه پروانه 94 واحد

در بهترین نقطه شهرک خاوران تبریز