مغازه تجاری در خاوران تبریز

مغازه تجاری با ارتفاع 7 متر با دهانه 6 متر بدون ستون بسیار شیک بر میدان شهرک خاوران تبریز