واحد مسکونی اجاره

طبقه دوم واقع در جلالیه کوچه عظیمی کف موکت کمد دیواری آشپز خانه کابینت فلزی کف . ابچکان و سینک ظرفشویی ، کل واحد تازه نقاشی شده کلیه انشعابات جدا گانه بغیر از برق ، تلفن و کلیه امکانات موجود میباشد . قابل ذکر که خانه شمالی میباشد . طبقه اول مستاجر دارد و طبقه همکف صاحبخانه می نشیند . ساختمان اجر نما میباشد .