واردات مستقیم زیتون و روغن زیتون از ترکیه

 

زیتون

واردات مستقیم زیتون و روغن زیتون از ترکیه

قیمتی رقابتی با بهترین کیفیت خرید از باغات ترکیه

Edremit (Ayvalık) :نام محصول

Büyük Topak Ulak :نام محصول

Çakır:نام محصول

 Çekişte :نام محصول

 Çelebi :نام محصول

Çilli :نام محصول 

 Domat :نام محصول

 Edincik Su :نام محصول

 Eğriburun :نام محصول

 Erkence :نام محصول

 Gemlik :نام محصول

 Halhalı :نام محصول

 İzmir sofralık :نام محصول

 Kalembezi :نام محصول

 Kan Çelebi :نام محصول

 Karamürsel Su :نام محصول