واردات مواد اولیه سلولزی – تیشو

۱۳ آبان ۱۳۹۵ ۱۳ آبان ۱۳۹۵


واردات مواداولیه سلولزی تیشو
فروش تیشوخارجی وایرانی درانواع سایزوگراماژ
برای شرکتهای تولیدکننده محصولات سلولزی دستمال کاغذی

دفتر فروش : ۰۴۴۴۶۲۶۲۳۰۸ / ۰۴۴۴۶۲۶۲۴۲۲
فکس : ۰۴۴۴۶۲۶۲۹۷۹

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر