واردات پنیر Konya Tulum Peyniri از ترکیه

۲۶ آبان ۱۳۹۵ ۲۶ آبان ۱۳۹۵


واردات پنیر از ترکیه به صورت عمده و خرده

Günümüzde Konya tulum peyniri pastörize inek sütü kullanılarak modern tesislerde üretilmektedir. Üretimde belirli miktarlarda koyun sütü de kullanılabilmektedir

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر