920 متر قطعه اماده در شهرک خاوران تبریز

این با موقعیت عالی جهت ساخت وساز میباشد و دارای عرض و طول عالی است

این ملک دوکله و بر میدان اصلی شهرک خاوران تبریز میباشد