تاثیر سرمایه گذاری و صادرات در رشد اقتصادی ترکیه

اخبار ترکیه ۱۰ فروردین ۱۳۹۷ ۱۰ فروردین ۱۳۹۷


تاثیر سرمایه گذاری و صادرات در رشد اقتصادی ترکیه

سرمایه گذاری در زمینه های مختلف و صادرات خالص در رشد ۷٫۴ درصدی ترکیه در سال گذشته سهم عمده داشتند

تاثیر سرمایه گذاری و صادرات در رشد اقتصادی ترکیه

به گزارش خبرنگار آناتولی، علاوه بر نقش تقاضای داخلی با ۳٫۷۴ واحد، سرمایه گذاری های کلی با ۲٫۱۶ واحد و صادرات ترکیه در سال ۲۰۱۷ که نسبت به یک سال قبل آن با ۱۰٫۲ درصد در سطح ۱۵۷ میلیارد دلار قرار گرفت، نیز با ۲٫۵۵ واحد بیشترین سهم را در رسیدن رشد اقتصادی ترکیه در سال گذشته به میزان ۷٫۴ درصد را داشتند.

لازم به ذکر است سهم سرمایه گذاری های کل در رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۶ در سطح ۰٫۶۷ درصد بود که این میزان در سال گذشته به ۲٫۱۶ واحد رسیده است.

بر اساس داده‌های مرکز آمار ترکیه و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)؛ میزان رشد اقتصادی ترکیه در دوره های سه ماهه اول و دوم و سوم سال گذشته به ترتیب در سطح ۵٫۳ و ۵٫۴ و ۱۱٫۱ درصد تحقق یافت و در سه ماه پایانی این سال نیز ۷٫۳ درصد رشد کرد. بدین ترتیب اقتصاد ترکیه سال ۲۰۱۷ را با رشد ۷٫۴ درصدی و عملکرد چشمگیری به پایان رساند.

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر