حداقل حقوق در ترکیه در سال 2019 چقدر میباشد؟

حداقل حقوق در ترکیه در سال 2019 چقدر میباشد؟

حقوق کارگری در سال 2019 در ترکیه ?? حقوق کارگری در سال 2019 در ترکیه ??

◀️ با نزدیک شدن به سال جدید (2019) نرخ حداقل حقوق کارگری در ترکیه مشخص شد.

حداقل حقوق در ترکیه

حداقل حقوق در ترکیه

◀️ حداقل حقوق کارگر در سال ۲۰۱۹ بصورت ناخالص ۲۵۵۸.۴۰ لیر(دو هزار و پانصد و پنجاه و هشت لیر و چهل کروش) شد.
✔️ ۳۵۸.۱۸ لیر سهم بیمه ✔️ ۱۳۴.۳۲ لیر مالیات✔️ ۱۹.۴۲ مالیات تمبر ✔️ ۲۵.۵۸ سهم بیمه بیکاری

✅ جمع کل هزینه هایی که از حقوق کارگر بابت آنها کم می شود ولی کارگر خدمات آن را دریافت می کند در هر ماه ۵۳۷.۵ لیر می شود .

✅ بنابراین خالص دریافتی حداقل حقوق در سال ۲۰۱۹ برای کارگری که هزینه های بالا را پرداخت می کند و بیمه هم شده است برابر ۲۰۲۰.۹۰ لیر (دو هزار و بیست لیر و نود کروش) است .

? به یاد داشته باشید، اگر کارگری بیمه نباشد و هزینه های بالا را پرداخت نکند و بصورت آزاد شاغل است، پس باید حداقل ۲۵۵۸.۴۰ لیر مزد بگیرد .

✅ این مزد برای ۳۰ روز است که از این ۳۰ روز را کارگر ۲۶ روز کار می کند و ۴ روز دیگر را کار نمی کند(یکشنبه ها) و حق تعطیلی این چهار روز را دارد اما پولی از مزدش کسر نمی شود.

✅ بنابراین اگر یک کارگر هزینه های بالا را پرداخت نمی کند(که اکثرا اینطور است و بدون قرارداد کار می کنند مثلا در تکستیل ها) و بیمه هم نیست آن زمان حداقل حقوق روزانه آن ۹۸.۴۰ لیر (نود و هشت لیر و چهل کروش) می شود .

✅ اما اگر هزینه های بالا را پرداخت میکند و بیمه هم هست(یعنی قرار داد کار دارد و بطور رسمی شاغل است) آن زمان حداقل حقوق روزانه آن ۷۷.۷۳ لیر می شود . اگر کمتر از هفتاد و هفت لیر و هفتاد و سه کروش گرفتید، حق خودتان را دریافت نکردید .

✅ فراموش نکنید اگر شما شاغل با قرارداد کار رسمی نیستید و بیمه نمی شوید حداقل حقوق برای شما ۲۵۵۸.۴۰ لیر است، زیرا کارفرما باید جدای پرداخت حقوق، هزینه های دیگر برای کارگرش بکند که در سال ۲۰۱۹ از قرار زیر است :

? سهم پرداختی بیمه کارفرما ۳۹۶.۵۵ لیر? سهم پرداختی بیمه بیکاری کارگر از طرف کارفرما ۵۱.۱۷ لیر

سایت نیازمندیهای ترکیه ام تی رز

 

[carousel_post title=”همه چیز در مورد مهاجرت به ترکیه” desc=”” ad_cat=”‹º›‹²›59‹²›‹¹›” number=”8″ uniqid=”nasim_5d024d0295c40″ _array_keys=”{‹²›ad_cat‹²›:‹²›ad_cat‹²›}” _fw_coder=”aggressive” __fw_editor_shortcodes_id=”c3331150809b4a6ba094155832f6fb05″][/carousel_post]